บทความ

เทคโนโลยีกับการขาย

รูปภาพ
เทคโนโลยีกับการขาย
เทคโนโลยีกับการขายคืออะไร คือการซื้อหรือขายผ่านทางอินอินเตอร์เน็ต ดังนั้นคอมพิวเตอร์จึงกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำ ซึ่งการวื้อขายผ่านทางอินเตอร์เน็ตเป็นอีกหนทางหนึ่งที่สามารถทำให้เราได้เลือกสินค้าบริการได้อย่างถูกใจ อีกทั้งการซื้อขายผ่านอินเตอร์เน็ตก้อยังให้ความสะดวก สบาย เเละรวดเร็วในการสั่งซื้อสินค้าหรือขายสินค้าเเละบริการ อีกทั้งข้อมูลของสินค้าครบถ้วน สามรถถามตอบข้อสงสัยจากผู้ขายได้ ซึ่งปัจจุบันธุรกิจการค้าขายเพิ่มมากข้นทำใ้การตลาดในประเทศนั้นพึ่งพาใช้เทคโนโลยกันมากเลยทีเดียว
เเบบฝึกหัด  
ถ้ามีการใช้เทคโนโลยีในการขายมากขึ้น พื้นฐานการขายจะยังมีความสำคัญอีกหรือไม่ 
ตอบมีความสำคัญเพราะการค้าขายสินค้าผ่านทางเทคโนโลยีเดิมคือการขายสินค้าบริการทั่วไป เเต่โลกในปัจจุบันนั้นมีสื่อเเละเทคโนโลยีมากมาย จึงนำการขายมาประยุกต์ใช้การเทคโนโลยี ฉะนั้นพื้นฐานการขายก้อยังคงมีความสำคัญอยู่มาก

อ้างอิง http://praveetelearning.com/elearning_content.php?subject_id=1&chapter_id=7

รูปภาพ

รู้จักกันด้วยชั่วโมงโค๊ดของอรอนงค์

รูปภาพ